Samont

Stavební a montážní práce

Stavební práce

Stavby

Jedná se o stavby na klíč, rekonstrukce budov,montáže zateplovacích systémů, montáže sádrokartonových sytémů, opravy a rekonstrukce střešních plášťů,oplocení pozemků,výškové práce – opravy továrních komínů, opravy stěn panelových domů bez lešení, dále provádíme i  stavby pro zemědělce.Jsou to opravy či výstavby stájových budov, výstavba hnojišť a silážních žlabů z prefabrikovaných dílů apod.

Občanská výstavba

Pod pojmem občanská výstavba je třeba si představit vše co se týká nových staveb rodinných domů a jejich příslušenství, jako jsou třeba samostatně stojící garáže, betonové bazény, dílenské či hospodářské budovy či oplocení pozemků.Samozřejmostí jsou i rekonstrukce uvedených objektů, dále montáže sádrokartonů,vestavby podkroví, montáže střech, demolice starých objektů,zateplování fasád RD nebo panelových domů.Dále provádíme stavební práce ve výškách jako například opravy továrních komínů,nátěry ocelových konstrukcí, opravy fasád bez lešení a pod.

Orientační ceny některých prací:

Oplocení pozemků – složené z betonových sloupků,pletivo v plastu výška 170 cm cca 350 kč za běžný metr oplocení.Cena obsahuje kompletní montáž i s materiálem.

Bazény – betonové těleso bazénu,povrch je tvořen bazénovou folií Fatrafol,odpovídající filtrační jednotka – cca 6500 kč za 1m3 obestavěného prostoru bazénu.Cena obsahuje kompletní výstavbu bazénového tělesa včetně zemních prací, instalací filtrace a předání bazénu v provozu. Vývoj cen je proměnný dle dané lokality (dostupnost stavebního materiálu, dostupnost stavební techniky)a vždy je nejdříve po konzultaci s budoucím zákazníkem předložen rozpočet ke schválení.

Zemědělské stavby

Jsou to opravy či výstavby stájových budov, výstavba hnojišť a silážních žlabů z prefabrikovaných dílů apod. Zde je příklad nedávno dokončené stavby pro zemědělce.Jedná se o hnojiště s rozměry cca 60 x 24 m a výškou  4,5 m. Obvod hnojiště byl proveden z betonových prefabrikátů tvaru obráceného „T“ a stojícího „A“ zhotovených  z železobetonu vhodného pro toto agresivní prostředí. Dno vlastního hnojiště je z vodostavebního betonu (včetně sítí KARI) určeného pro agresivní prostředí XA3. Pod celou pracovní částí stavby je zhotovena hydroizolace folií Fatrafol tl. 1,5mm. Celé hnojiště je odkanalizováno a splašky svedeny do záchytné betonové jímky s obsahem cca 500 m3.
Rozpočtová cena uvedeného hnojiště byla stanovena na 6,1 mil. Kč bez DPH. Tato cena je pouze ilustrativní a je vztažena k výše udaným rozměrům hotového díla, jiné rozměry se rovnají jiná cena adekvátní k zadání. Nicméně v ceně je obsaženo i zhotovení odkanalizování hnojiště do betonové jímky s objemem cca 500 m3 močůvky.
Stavby jsou samozřejmě prováděny pod dohledem zodpovědných osob autorizovaných ve stavebnictví. Tyto osoby nejsou v naší firmě nijak finančně zainteresovány a tak si dovoluji tvrdit, že Vám dokáží zaručit kvalitní provedení stavebních prací námi zhotovených. Autorizovaný stavební dozor je vhodný zejména, pokud je stavba financována za pomoci některého dotačního programu z EU.
Pokud Vás tato nabídka alespoň zaujala nebo v dohledné době do něčeho takového plánujete investovat, budeme rádi pokud se na naši firmu obrátíte buď přímo nebo s přihláškou do výběrového řízení týkajícího se jakékoliv stavby pro zemědělský sektor.

Samont - Olišar Luboš © 2017 Frontier Theme