Samont

Stavební a montážní práce

Solární ohřev

Průmyslová odvětví tuto energii využívají spíše jako doplňkovou a to také na ohřev TUV. Bližší informace získáte po výběru daného tématu z levého menu našeho webu.

Solární technika

Provádíme montáž kolektorových systémů pro ohřev teplé užitkové vody, pro ohřev vody v bazénu a jako předehřev pro teplovodní vytápění objektů. Na uvedená zařízení je možno získat dotace až do výše padesáti procent z počáteční investice do solárního zařízení. O dotaci je možno žádat ještě před započetím instalace solárního systému, ale po přidělení dotace musí být do 6 měsíců systém uveden do trvalého provozu. Samozřejmostí je vytvoření cenové nabídky pro budoucího zákazníka a to zcela nezávazně a zdarma. Je k tomu potřeba pouze chvíle Vašeho času.

Pro Českou republiku přichází v úvahu dva druhy kolektorů. Jsou to deskové a vakuové trubicové kolektory. Vyrábí se i kolektory vzduchové, nicméně v ČR nejsou moc využívány. U nás nejpoužívanější jsou deskové kolektory. Jedná se o rámovou konstrukci z profilovaného hliníku s povrchovou úpravou eloxováním. Uvnitř kolektoru je dvoucentimetrová vrstva materiálu PUR oboustranně plátovaná hliníkovou folii. Na ní je dále vložena cca 4 cm silná vrstva izolace z minerální vaty. V této izolaci je vložen měděný lyrový absorbér s absorbční vrstvou TINOX. Celá přední stěna kolektoru je kryta bezpečnostním solárním sklem tl. 4 mm. Jako další možnost jsou zde kolektory vakuové trubicové. Principiálně fungují naprosto stejně a liší se v podstatě vzhledem . Mají otevřenou rámovou konstrukci většinou z nerezavějící oceli. Vrchní strana je kolektoru je kryta plechem pod kterým je uloženo uchycení vlastních trubic a napojení na hydraulický okruh kolektoru. Energie slunce je tak absorbována vlastními trubicemi s vlastní absorbční vrstvou TINOX, která je nanesena v vnější straně vnitřní vakuové trubice po celé ploše. Tímto je zajištěno využití maximální možné plochy slunečního záření a to jak během dne, tak během roku. Trubicové kolektory mají vyšší účinnost i v zimním období oproti deskovým kolektorům nicméně s tím samozřejmě roste i cena kolektorů.

Prohlédněte si schématické znázornění možných montáží:

Další možnosti jsou v napojení systému na ohřev bazénové vody:

 

 

Napojení systému do stávajícího vytápění RD:

 

 

Samont - Olišar Luboš © 2017 Frontier Theme